Испит из предмета Основи фотохемије заказан за 24.9.2020. биће одржан истог дана са почетком у 13 часова у Амфитеатару ФФХ-а

У школској 2019/2020, закључно са 30.9.2020, испит из Основа фотохемије ће се полагати из једног дела, као што је и до сада била пракса.

Испитна питања за школску 2019/2020 годину можете погледати овде.

ПРОГРАМ ПРВОГ НАСТАВНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОСНОВА ФОТОХЕМИЈЕ

1. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ, ЗАКОНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ У ФОТОХЕМИЈИ, фотохемијска активација, закони фотохемиј, квантни принос (квантна ефикасност), одређивање квантних приноса, актинометрија

2. ФОТОХЕМИЈСКИ ПРИМАРНИ ПРОЦЕСИ

3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКО ЗРАЧЕЊЕ, интеракција електромагнетског зрачења и молекула, моменат прелаза, интензитет прелаза

4. ФОТОФИЗИЧКИ НЕРАДИЈАЦИОНИ ПРЕЛАЗИ, природа побуђених електронских стања молекула, типови фотофизичких прелаза, дијаграм Јаблонског

5. ВРЕМЕ ЖИВОТА ПОБУЂЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СТАЊА

6. НЕРАДИЈАЦИОНИ ПРЕЛАЗИ, теорија нерадијационих прелаза, класична и квантна интерпретација нерадијационих прелаза, параметризовани модел нерадијационих прелаза, нерадијациони прелази за омогућавање вибрационих кретања и спино-орбитних ширења, Франк-Кондонов принцип и нерадијациони прелази, типови неуспоредиви неуспешно нерадијационих прелаза,