Структура студијског програма

  • Студијски програм основних академских студија физичке хемије, према Статуту Факултета, траје  8 семестара, и доноси 240 ЕСПБ бодова.
  • После завршених студија студент стиче академско звање физикохемичар.
  • Студијски програм академских студија се састоји од једносеместарских обавезних и изборних предмета, за који је предвиђена активна настава са бројем часова већим од 20 часова недељно. Сваки предмет дефинисан је бројем часова активне наставе коју воде наставници, теоријских и експерименталних вежби које воде сарадници, и бројем ЕСПБ бодова. Студијски програм предвиђа вежбе на свим предметима, при чему највећи број предмета има експерименталне вежбе које студенти самостално изводе, а добијене резултате сређују користећи компјутерску обраду резултата. За сваки предмет је утврђен начин извођења наставе као и начин континуалног оцењивања. Због комплексности садржаја и заступљености различитих облика наставе, а у циљу савладавања предвиђених садржаја, 1ЕСПБ=30 сати рада студента је основица за израчунавање броја бодова на сваком појединачном предмету, и укупан број бодова на студијском програму. Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета, а завршава се завршним радом који носи 16 ЕСПБ. Студијски програм је у целини конципиран уз поштовање препорука да језгро струке носи више од 50% ЕСПБ (Цхемистрy студиес ин тхе Еуропеан хигхер Едуцатион Ареа, јун 2004, сајт ЕЦТН).

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (4 године 240 ЕСПБ)

 

Обавештење о студијама

 
 
 
SerbiaEnglish