Studijski programi akademskih studija

Fizička hemija ima veliki značaj u savremenom životu pa se područja koja ona obuhvata neprekidno šire. Razvoj novih znanja, tehnologija i materijala, zahtevaju primenu multidisciplinarnih znanja, tako da fizička hemija svoje granice širi preklapajući se sa drugim fundamentalnim i primenjenim naukama. Nove metode u proizvodnji i nove tehnike koje se koriste u analizi hemijskih i bioloških struktura i materijala nameću organizaciju savremenih studija kao sintezu teorijskih znanja i eksperimentalnih veština.

Diplomirani fizikohemičari se zapošljavaju u institucijama različitih delatnosti i u industriji, na poslovima istraživanja i razvoja gde se traže znanja ne samo iz fizičke hemije već i drugih prirodnih nauka. Diploma fizikohemičara je osnova za druge vrste karijera koje uključuju obrazovanje ali i marketing i trgovinu.

Programi studija su koncipirani tako da daju neophodna znanja kako iz osnovnih oblasti fizičke hemije tako i iz hemije, fizike i matematike.

Predmeti su razvijeni tako da mogu da zadovolje današnje potrebe i za savremenim i za tradicionalnim znanjima, ali i veštinama univerzalno primenjljivim, što daje studentima mogućnost da svoju profesionalnu karijeru mogu započeti bilo u zemlji ili inostranstvu.

Studije su organizovane tako da se znanja stiču kroz predavanja, konsultacije seminare i vežbe. Specifičnost vežbanja se ogleda u tome što studenti individualno i samostalno rade eksperimentalne vežbe iz velikog broja predmeta.

Informator