Struktura studijskog programa

Master akademske studije fizičke hemije sadrže sve elemente koji su utvrđeni Zakonom. Traju godinu dana (dva semestra) u obimu od 60 ESPB bodova i nastavljaju se na osnovne akademske studije obima 240 ESPB bodova. Cilj im je proširivanje shvatanja ključnih koncepata fizičke hemije čime se studenti osposobljavaju za dublje razumevanje specijalnih oblasti fizičke hemije: spektrohemije, elektrohemije i hemijske kinetike, biofizičke hemije, fizičke hemije životne sredine, fizičke hemije materijala i radiohemije. Posle završenih master akademskih studija, student stiče akademsko zvanje master fizikohemičar.

Studenti kroz nastavu proširuju svoja znanja, ali se kod njih razvija i sposobnost da samostalno planiraju i izvode eksperimente i procenjuju značaj njihovih ishoda. Na taj način se ovim studijama studenti osposobljavaju za dalji profesionalni rad i za doktorske studije.

Na master akademske studije fizičke hemije se mogu upisati svi studenti koji su završili osnovne akademske studije fizičke hemije i njoj srodnih nauka, u obimu od 240 ESPB. U knjizi predmeta su navedeni svi podaci u vezi sa izvođenjem nastave na pojedinim predmetima, njihovom obimu, bodovnoj vrednosti master rada, preduslovima za upis pojedinih predmeta i sl. Bodovna vrednost pojedinih predmeta kao i master rada procenjeni su u skladu sa evropskim standardima.

Svrha studijiskog programa

Studijski program master akademskih studija fizičke hemije kao nastavak osnovnih akademskih studija je koncipiran tako da dalje osposobljava studente za stručni i naučni rad, a u skladu sa osnovnim i opštim ciljem Fakulteta za fizičku hemiju. Ima za svrhu obrazovanje stručnjaka za niz profesija i zanimanja u ustanovama i organizacijama koje obavljaju istraživačku, razvojnu, primenjenu i prosvetnu delatnost. Ove delatnosti se obavljaju prvenstveno na univerzitetima i fakultetima i naučno-istrživačkim institutima,  ali i razvojnim i kontrolnim centrima, stanicama i laboratorijama sa orijentacijom na fizičku hemiju, fiziku, hemiju, biologiju, ekologiju, farmaciju, medicinu, kao i u institucijama, na primer, iz oblasti razvoja savremenih materijala, metalurgije, elektronike, keramike, prehrambene industrije, hemijske industrije, poljoprivrede, meteorologije, unutrašnjih poslova, atomsko-biološko-hemijske odbrane.

Po završetku studijskog programa, master fizikohemičar je konkurentan na tržištu rada i ima pravo na dalje usavršavanje na doktorskim studijama.

Ciljevi studijskog programa i stečene kompetencije

Cilj studijskog programa master akademskih studija fizičke hemije je proširivanje znanja iz osnovnih disciplina fizičke hemije, kako bi se student osposobio za dublje razumevanje u specijalnim oblastima fizičke hemije. Studenti treba da se dalje osposobe za samostalno planiranje i izvođenje eksperimenata pri čemu su u stanju da shvate značaj dobijenih rezultata, stručno ih obrade i diskutuju. Kroz ove studije se studenti osamostaljuju i omogućava im se razvoj njihovih kreativnih i drugih ličnih sposobnosti. Kod studenta se takođe razvija sposobnost da primenjuje i adaptira naučne metodologije za rešavanje specifičnih problema. Studenti ovladavaju specifičnim veštinama koje se odnose na primenu različitih fizičkohemijskih metoda i tehnika. Takođe, stiču nova znanja o etičkim principima naučno-istraživačkog rada.

Master fizikohemičar dobija posebno dublje obrazovanje u jednom od sledećih izbornih područja: Spektrohemiji, Elektrohemiji i hemijskoj kinetici, Biofizičkoj hemiji, Fizičkoj hemiji životne sredine, Fizičkoj hemiji materijala, ili Radiohemiji. Po završetku master studija, master fizikohemičar može da obavlja sve poslove koje obavlja lice sa zvanjem  diplomirani fizikohemičar još i u institucijama visokog obrazovanja kao i u naučno-istraživačkim organizacijama orijentisanim na fundamentalne nauke i razvoj. Master fizikohemičar ima kvalifikacije da nastavi školovanje na doktorskim studijama.


Obavezni predmet:

Izborna područja:

Propisi:

Dokumenta:

Raspored predmeta za studijski program: MASTER AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKE HEMIJE (1 godina, 60 ESPB)