Обавезни предмети

Увод у форензику (ФФХ и ФБ)
Правни основи форензике (ФБ)
Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова (ФБ и ФФХ)
Физичкохемијска анализа у форензици (ФФХ)


Изборни предмети

Форензичка психологија (ФБ)*
ДНК анализа (ФФХ)*
Документна техника (ФФХ)*
Криминалистичка методика (ФБ)*

* Студенти бирају 2 (два)  од понуђена 4 (четири) изборна предмета у изборном блоку


Укупно часова активне наставе на години студија =  40


Специјалистички рад

 
 
 
SerbiaEnglish