Za informacije o predmetu obratiti se predmetnom nastavniku dr Andrijani Žekić, v. prof. na andrijana@ff.bg.ac.rs

Tabela predmeta