ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

Furijeova transformacija

Предавања:

Предавање 1

Предавање 2

Предавање 3

Предавање 4

Предавање 5

Предавање 5 – додатни материјал

Предавање 6

Предавање 6 – додатни материјал

Предавање 7

Предавање 7 – додатни материјал

Нумеричке методе – примери

Фуријева трансформација

Лапласова трансформација

Вежбе:

 1.  Записивање резултата мерења
 2. Основни појмови
 3. Расподела резултата мерења
 4. Несигурност
 5. Статистички тестови
 6. Методе стандардизације

Задаци за вежбање


Табеле:

 1. Табеле Т1 и Т2
 2. Табела T3
 3. Табела T4
 4. Табела T5
 5. Табеле T6 и T7
 6. Табеле T8, T9 и T10
 7. Лапласова трансформација

ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

Предавања:

 1. Ојлерова формула
 2. Адамсова формула
 3. Њутнова формула

Задаци за вежбање

 

ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ

Инегралне трансформације

Задаци за вежбање

 

 


Задужени наставници у школској 2019/2020. години:

проф. др Милена Петковић

в. проф. др Станка Јеросимић

в. проф. др Игор Пашти

в. проф. др Михајло Етински


Табела предмета: