Предметни наставник од школске 2020/21. године:

доц. др Ана Доброта

(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Сарадник на вежбама:

др Бранислав Станковић, асистент

(✉︎ branislav.stankovic@ffh.bg.ac.rs)

Одржавање наставе у школској 2020/21. години

 • Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем. Прво предавање ће бити објављено током прве недеље семестра.
 • Вежбе: online рачунске вежбе путем Skype-a.
 • Моле се сви студенти који ће похађати овај курс у школској 2020/21. години да се на платформи RCUB eLearning упишу на курс “Математичке методе у физичкој хемији” (шифра за упис на курс: 20MmFh21).

 

 

 

Табеле и прилози:

 1. Табела T3: t-тест
 2. Табела T4: Q-тест
 3. Табела T5: G-тест
 4. Табеле T6 и T7: F-тест
 5. Лапласова трансформација

 

Задужени наставници у школској 2019/20. години:

 • проф. др Милена Петковић
 • в. проф. др Станка Јеросимић
 • в. проф. др Игор Пашти
 • в. проф. др Михајло Етински

Табела предмета: