ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

Предавања:

 1.  Записивање резултата мерења
 2. Основни појмови
 3. Расподела резултата мерења
 4. Несигурност
 5. Статистички тестови
 6. Методе стандардизације

Задаци за вежбање


Табеле:

 1. Табеле Т1 и Т2
 2. Табела T3
 3. Табела T4
 4. Табела T5
 5. Табеле T6 и T7
 6. Табеле T8, T9 и T10

ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ

Предавања:

 1. Ојлерова формула
 2. Адамсова формула
 3. Њутнова формула

Задаци за вежбање


ММФХ-правила


Задужени наставници у школској 2019/2020. години:

проф. др Милена Петковић

в. проф. др Станка Јеросимић

в. проф. др Игор Пашти

в. проф. др Михајло Етински


Табела предмета:

 
 
 
SerbiaEnglish