Predmetni nastavnik: doc. dr Zorica Dražić

E-pošta: zdrazic@matf.bg.ac.rs,

Lična stranica: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zdrazic/