ДРУГИ УПИСНИ РОК

  • Други уписни рок на Специјалистичке струковне студије форензике Факултета безбедности & Факултета за физичку хемију, одржаће се од 15.10.2018. године до 24.10.2018. године.
  • Предаја докумената: Студентска служба Факултета за физичку хемију од 15.10. до 19.10.2018. године, од 10.00 до 14.00 часова.
  • Ранг листа се објављује 20.10.2018. године.
  • Упис према ранг листи: од 22.10. до 24.10. 2018. године, од 10.00 до 14.00 часова.
  • За упис на Специјалистичке струковне студије преостало је 28 места (самофинансирајући студенти).

Ранг листа – форензика


Упис кандидата – форензика


Упис на специјалистичке струковне студије Форензика ФФХ и ФБ – конкурс 2018.

Упис на специјалистичке струковне студије Форензика ФФХ и ФБ – општи услови конкурса 2018.

Потребна документа за упис на специјалистичке струковне студије форензике

Пријава на конкурс за упис у прву годину специјалистичких струковних студија форензике


ДРУГИ УПИСНИ РОК

  • Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде завршен до 23. октобра 2018. године.
  • Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета на којима се студијски програм изводи.
  • На студијске програме вишег нивоа (мастер, форензика) може се уписати само кандидат који је претходни ниво студија завршио закључно са 30. Септембром 2018. године.
 
 
 
SerbiaEnglish