TREĆI UPISNI ROK – SEPTEMBAR 2020.

PRIJEMNI ISPIT

 • Raspored polaganja prijemnih ispita u trećem upisnom roku:

Hemija – utorak, 22.9.2020, u 11 časova

Važne napomene:

 • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita dođu 20 minuta pre termina koji je naveden u rasporedu, ispred Fakulteta za fizičku hemiju (Studentski trg 12-16, ulaz C).
 • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu (ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs sa brojem prijave (papirnu ili elektronsku).
 • Kandidatima će biti podeljene zaštitne maske koje je NEOPHODNO DA NOSE U TOKU BORAVKA NA FAKULTETU.
 • Kandidati koji ne dođu na prijemni ispit u predviđeno vreme navedeno u rasporedu će se smatrati da su odustali od prijemnog ispita.

 • Nakon drugog upisnog roka na osnovne akademske studije Fizička hemija ostalo je još budžetskih i samofinansirajućih mesta.

Na konkurs u trećem upisnom roku se mogu prijaviti:

 1. Kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta hemija, biologija, fizika, matematika ili fizička hemija u prvom ili drugom upisnom roku 2020. godine, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu, online prijava
 2. Kandidati koji planiraju da polažu prijemni ispit u trećem upisnom roku 2020. na Fakultetu za fizičku hemiju, online prijava
 • Online prijava: od 17.9.2020. do 20.9.2020. Dokumenta se podnose elektronski; originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa.
 • Prijava u Studentskoj službi Fakulteta: 21.9.2020, od 10 do 13 časova. Kandidat predaje fotokopije dokumenata, originale donosi na uvid, popunjava i potpisuje prijavni list i odgovarajuće izjave.
 • Uputstvo za prijavu na konkurs za upis (sa položenim prijemnim ispitom)
 • Uputstvo za prijavu na konkurs za upis (i polaganje prijemnog ispita na FFH)
 • Prijavni list
 • Izjava za korišćenje podataka
 • Prijava – pripadnici romske nacionalne manjine
 • Prijava – pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja
 • Prijemni ispit: 22.9.2020. godine prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut na ovoj stranici.
 • Preliminarna rang lista kandidata, prema bodovima iz srednje škole i bodovima sa prijemnog ispita koji je položen na Fakultetu za fizičku hemiju u trećem upisnom roku, odnosno jednom od fakulteta Univerziteta u Beogradu u prvom/drugom upisnom roku, biće objavljena na oglasnoj tabli studentske službe i na sajtu Fakulteta najkasnije 23.9.2020. do 12 časova.
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: do 25.9.2020. do 8 časova.
 • Objavljivanje konačne rang liste: do 28.9.2020. do 8 časova.
 • Upis: 28.9.2020. u Studentskoj službi Fakulteta prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut na ovoj stranici. Napomena: prednost pri upisu imaju kandidati koji su polagali prijemni ispit na FFH.
 • Dokumentacija za upis

DRUGI UPISNI ROK – SEPTEMBAR 2020.

PRIJEMNI ISPIT

Raspored polaganja prijemnih ispita u drugom upisnom roku:

 • Hemija – petak, 4.9.2020. u 10 časova
 • Biologija – petak, 4.9.2020. u 14 časova

Važne napomene:

 • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita dođu 30 minuta pre termina koji je naveden u rasporedu, ispred Fakulteta za fizičku hemiju (Studentski trg 12-16, ulaz C).
 • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu (ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs sa brojem prijave (papirnu ili elektronsku).
 • Kandidatima će biti podeljene zaštitne maske koje je NEOPHODNO DA NOSE U TOKU BORAVKA NA FAKULTETU.
 • Kandidati koji ne dođu na prijemni ispit u predviđeno vreme navedeno u rasporedu će se smatrati da su odustali od prijemnog ispita.

Pravila za polaganje prijemnog ispita


 • Nakon prvog upisnog roka na osnovne akademske studije Fizičke hemije ostalo je još 29 budžetskih i 15 samofinansirajućih mesta.

Na konkurs u drugom upisnom roku se mogu prijaviti:

 1. Kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta hemija, biologija, fizika, matematika ili fizička hemija u prvom upisnom roku 2020. godine, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu, online prijava
 2. Kandidati koji planiraju da polažu prijemni ispit u drugom upisnom roku 2020. na Fakultetu za fizičku hemiju, online prijava
 • Online prijava je otvorena od 17. avgusta do 1. septembra 2020. Dokumenta se podnose elektronski; originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
 • Prijava u studentskoj službi Fakulteta je otvorena 2. i 3. septembra 2020, od 9 do 14 časova. Kandidat predaje fotokopije dokumenata, originale podnosi na uvid, popunjava i potpisuje prijavni list i odgovarajuće izjave.
 • Uputstvo za prijavu na konkurs za upis (sa položenim prijemnim ispitom)
 • Uputstvo za prijavu na konkurs za upis (i polaganje prijemnog ispita na FFH)
 • Prijavni list
 • Izjava za korišćenje podataka
 • Prijava – pripadnici romske nacionalne manjine
 • Prijava – pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja
 • Prijemni ispit: 4. i 5. septembar 2020. godine prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut na ovoj stranici.
 • Preliminarna rang liste kandidata, prema bodovima iz srednje škole i bodovima sa prijemnog ispita koji je položen na Fakultetu za fizičku hemiju u drugom upisnom roku, odnosno jednom od fakulteta Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku, biće objavljena na oglasnoj tabli studentske službe i na sajtu Fakulteta najkasnije 6. septembra do 12 časova.
 • Upis: 14. i 15. septembar 2020, 9-14 časova u studentskoj službi Fakulteta prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut na ovoj stranici. Napomena: prednost pri upisu imaju kandidati koji su polagali prijemni ispit na FFH.
 • Dokumentacija za upis

DODATNI PRVI UPISNI ROK

Nakon prvog upisnog roka ostalo je još slobodnih mesta, uključujući i budžetska mesta. Za ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta matematika, fizika, hemija, fizička hemija ili biologija na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije Fizička hemija u dodatnom prvom uspisnom roku se može ostvariti na dva načina:

1) Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena od 8.7. – 15.7.2020. godine. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

2) Predajom dokumenata lično, dolaskom u zgradu fakulteta: 16.7.2020, 9-14 časova u studentskoj službi Fakulteta.  Dokumentacija za prijavu

 • Rang lista kandidata (prema bodovima iz srednje škole i prijemnog ispita koji je položen na jednom od fakulteta Univerziteta u Beogradu iz gore navedenih predmeta) biće objavljena na oglasnoj tabli studentske službe i na sajtu Fakulteta do 18 časova istog dana (16.7.2020)
 • Upis17.7.2020, 9-14 časova u studentskoj službi Fakulteta. Dokumentacija za upis

U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.


UPIS NA OSNOVNE STUDIJE


PRIJEMNI ISPIT

 • Konačna rang lista
 • Termini za upis po rang listi
 • Rezultati prijemnih ispita (PDF, xslx)
 • Prijemni ispit se može polagati iz predmeta: fizička hemija, hemija, matematika, fizika i biologija. Kandidati mogu polagati prijemni iz jednog ili više predmeta, pri čemu se uzima u obzir bolji rezultat. Kandidati biraju predmet(e) iz kojih će polagati prijemni ispit prilikom prijave na konkurs za upis na Fakultet.
 • Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu iz hemije, matematike, fizike i biologije obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera. Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu iz fizičke hemije obuhvataju gradivo sa pripremne nastave.
 • Zadaci sa prijemnih ispita iz prethodnih godina se nalaze na linku.
 • Raspored polaganja prijemnih ispita:
  • Fizička hemija – petak, 3.7.2020. u 16 časova
  • Fizika – petak, 3.7.2020. u 16 časova
  • Hemija – subota, 4.7.2020, u 9 časova
  • Matematika – subota, 4.7.2020, u 13 časova
  • Biologija – subota, 4.7.2020, u 17 časova
 • Spisak prijavljenih kandidata
 • Važne napomene:
  • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita dođu 45 minuta pre termina koji je naveden u rasporedu, ispred Fakulteta za fizičku hemiju (Studentski trg 12-16, ulaz C).
  • Kandidati su u obavezi da na polaganje prijemnog ispita ponesu ličnu kartu (ili pasoš) i potvrdu o prijavi na konkurs sa brojem prijave (papirnu ili elektronsku).
  • Kandidatima će biti podeljene zaštitne maske koje je NEOPHODNO DA NOSE U TOKU BORAVKA NA FAKULTETU.
  • Kandidati koji ne dođu na prijemni ispit u predviđeno vreme navedeno u rasporedu će se smatrati da su odustali od prijemnog ispita.
 • Pravila za polaganje prijemnog ispita
 • Konkursni rokovi

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS

Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije Fizička hemija se može ostvariti na dva načina:

 1. Online prijavastudent se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena od 15. – 26. juna 2020. godine. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
 2. Predajom dokumenata lično, dolaskom u zgradu fakulteta: kandidat predaje fotokopije dokumenata, originale podnosi na uvid, popunjava i potpisuje prijavni list i odgovarajuće izjave. Prijava u studentskoj službi Fakulteta je otvorena od 24. – 28. juna 2020. godine od 10 – 14 časova.

UPIS


Kontakt