ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – СЕПТЕМБАР 2020.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Распоред полагања пријемних испита у трећем уписном року:

Хемија – уторак, 22.9.2020, у 11 часова

Важне напомене:

 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 20 минута пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију (Студентски трг 12-16, улаз Ц).
 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу личну карту (или пасош) и потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску).
 • Кандидатима ће бити подељене заштитне маске које је НЕОПХОДНО ДА НОСЕ У ТОКУ БОРАВКА НА ФАКУЛТЕТУ.
 • Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће се сматрати да су одустали од пријемног испита.

 • Након другог уписног рока на основне академске студије Физичка хемија остало је још буџетских и самофинансирајућих места.

На конкурс у трећем уписном року се могу пријавити:

 1. Кандидати који су положили пријемни испит из предмета хемија, биологија, физика, математика или физичка хемија у првом или другом уписном року 2020. године, на неком другом факултету Универзитета у Београду, оnline пријава
 2. Кандидати који планирају да полажу пријемни испит у трећем уписном року 2020. на Факултету за физичку хемију, оnline пријава
 • Оnline пријава: од 17.9.2020. до 20.9.2020. Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа.
 • Пријава у Студентској служби Факултета: 21.9.2020, од 10 до 13 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис (са положеним пријемним испитом)
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис (и полагање пријемног испита на ФФХ)
 • Пријавни лист
 • Изјава за коришћење података
 • Пријава – припадници ромске националне мањине
 • Пријава – припадници српске националне мањине из суседних земаља
 • Пријемни испит: 22.9.2020. године према распореду који ће накнадно бити истакнут на овој страници.
 • Прелиминарна ранг листа кандидата, према бодовима из средње школе и бодовима са пријемног испита који је положен на Факултету за физичку хемију у трећем уписном року, односно једном од факултета Универзитета у Београду у првом/другом уписном року, биће објављенa на огласној табли студентске службе и на сајту Факултета најкасније 23.9.2020. до 12 часова.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: до 25.9.2020. до 8 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе: до 28.9.2020. до 8 часова.
 • Упис: 28.9.2020. у Студентској служби Факултета према распореду који ће накнадно бити истакнут на овој страници. Напомена: предност при упису имају кандидати који су полагали пријемни испит на ФФХ.
 • Документација за упис

ДРУГИ УПИСНИ РОК – СЕПТЕМБАР 2020.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Распоред полагања пријемних испита у другом уписном року:

 • Хемија – петак, 4.9.2020. у 10 часова
 • Биологија – петак, 4.9.2020. у 14 часова

Важне напомене:

 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 30 минута пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију (Студентски трг 12-16, улаз Ц).
 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу личну карту (или пасош) и потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску).
 • Кандидатима ће бити подељене заштитне маске које је НЕОПХОДНО ДА НОСЕ У ТОКУ БОРАВКА НА ФАКУЛТЕТУ.
 • Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће се сматрати да су одустали од пријемног испита.

Правила за полагање пријемног испита


 • Након првог уписног рока на основне академске студије Физичке хемије остало је још 29 буџетских и 15 самофинансирајућих места.

На конкурс у другом уписном року се могу пријавити:

 1. Кандидати који су положили пријемни испит из предмета хемија, биологија, физика, математика или физичка хемија у првом уписном року 2020. године, на неком другом факултету Универзитета у Београду, оnline пријава
 2. Кандидати који планирају да полажу пријемни испит у другом уписном року 2020. на Факултету за физичку хемију, оnline пријава
 • Оnline пријава је отворена од 17. августа до 1. септембра 2020. Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 • Пријава у студентској служби Факултета је отворена 2. и 3. септембра 2020, од 9 до 14 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале подноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис (са положеним пријемним испитом)
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис (и полагање пријемног испита на ФФХ)
 • Пријавни лист
 • Изјава за коришћење података
 • Пријава – припадници ромске националне мањине
 • Пријава – припадници српске националне мањине из суседних земаља
 • Пријемни испит: 4. и 5. септембар 2020. године према распореду који ће накнадно бити истакнут на овој страници.
 • Прелиминарна ранг листе кандидата, према бодовима из средње школе и бодовима са пријемног испита који је положен на Факултету за физичку хемију у другом уписном року, односно једном од факултета Универзитета у Београду у првом уписном року, биће објављенa на огласној табли студентске службе и на сајту Факултета најкасније 6. септембра до 12 часова.
 • Упис: 14. и 15. септембар 2020, 9-14 часова у студентској служби Факултета према распореду који ће накнадно бити истакнут на овој страници. Напомена: предност при упису имају кандидати који су полагали пријемни испит на ФФХ.
 • Документација за упис

ДОДАТНИ ПРВИ УПИСНИ РОК

Након првог уписног рока остало је још слободних места, укључујући и буџетска места. За та места могу да конкуришу кандидати који су положили пријемни испит из предмета математика, физика, хемија, физичка хемија или биологија на неком другом факултету Универзитета у Београду.

 • Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Физичка хемија у додатном првом усписном року се може остварити на два начина:

1) Оnline пријава – студент се пријављује без доласка на факултет: сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Online пријава је отворена од 8.7. – 15.7.2020. године. Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

2) Предајом докумената лично, доласком у зграду факултета: 16.7.2020, 9-14 часова у студентској служби Факултета.  Документација за пријаву

 • Ранг листа кандидата (према бодовима из средње школе и пријемног испита који је положен на једном од факултета Универзитета у Београду из горе наведених предмета) биће објављена на огласној табли студентске службе и на сајту Факултета до 18 часова истог дана (16.7.2020)
 • Упис17.7.2020, 9-14 часова у студентској служби Факултета. Документација за упис

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.


УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Коначна ранг листа
 • Термини за упис по ранг листи
 • Резултати пријемних испита (PDF, xslx)
 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се узима у обзир бољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Распоред полагања пријемних испита:
  • Физичка хемија – петак, 3.7.2020. у 16 часова
  • Физика – петак, 3.7.2020. у 16 часова
  • Хемија – субота, 4.7.2020, у 9 часова
  • Математика – субота, 4.7.2020, у 13 часова
  • Биологија – субота, 4.7.2020, у 17 часова
 • Списак пријављених кандидата
 • Важне напомене:
  • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 45 минута пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију (Студентски трг 12-16, улаз Ц).
  • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу личну карту (или пасош) и потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску).
  • Кандидатима ће бити подељене заштитне маске које је НЕОПХОДНО ДА НОСЕ У ТОКУ БОРАВКА НА ФАКУЛТЕТУ.
  • Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће се сматрати да су одустали од пријемног испита.
 • Правила за полагање пријемног испита
 • Конкурсни рокови

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Физичка хемија се може остварити на два начина:

 1. Оnline пријавастудент се пријављује без доласка на факултет: сва документа се подносе електронски и студент добиja пријавни број. Online пријава је отворена од 15. – 26. јуна 2020. године. Напомена: оригинална документа се доносе на увид приликом уписа; уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.
 2. Предајом докумената лично, доласком у зграду факултета: кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале подноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве. Пријава у студентској служби Факултета је отворена од 24. – 28. јуна 2020. године од 10 – 14 часова.

УПИС


Контакт

 • Продекан за наставу, ванр. проф. др Ана Поповић-Бијелић
  Е-адреса: ana@ffh.bg.ac.rs

 • Студентска служба ФФХ
  Е-адреса: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
  Тел: 011/3284-012 (11-14h)