TREĆI UPISNI ROK na MASTER AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKE HEMIJE

Komisija za master studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata u trećem upisnom roku za master akademske studije. Konačna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Konačna rang lista

Upis rangiranih kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima.

Ispred Komisije za master studije
Prodekan za nauku i doktorske studije
V.prof. dr Igor Pašti


UPIS KANDIDATA TREĆI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 12. novembra u 12 časova.


Komisija za master studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata u trećem upisnom roku za master akademske studije. Preliminarna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Preliminarna rang lista

Upis rangiranih kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima.

Ispred Komisije za master studije
Prodekan za nauku i doktorske studije
V.prof. dr Igor Pašti


Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 2.11. – 3.11.2020. godine do 12 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 4. novembra
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 5. novembra do 12 časova (e-poštom)
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 6. novembra do 16 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 7. novembra do 12 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 8. novembra do 10 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 8. novembra u 12 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 12. novembra prema rasporedu koji će biti objavljen na ovoj stranici najkasnije 11. novembra.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE DRUGI UPISNI ROK

Komisija za master studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata. Preliminarna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Preliminarna rang lista

Upis rangiranih kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima.

Ispred Komisije za master studije

Prodekan za nauku i doktorske studije

V.prof. dr Igor Pašti


UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Komisija za master studije Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za školsku 2020/21. godinu, pregledala je svu pristiglu dokumentaciju prijavljenih kandidata. Preliminarna rang lista kandidata se može videti u nastavku.

Konačna rang lista

Upis rangiranih kandidata obavljaće se u studentskoj službi Fakulteta od trenutka objavljivanja konačnih rang lista od strane Univerziteta u Beogradu, prema unapred definisanim terminima.

Ispred Komisije za master studije

Prodekan za nauku i doktorske studije

V.prof. dr Igor PaštiPRIJAVA KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena 21.10. – 22.10.2020. godine do 20 časova. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 23. oktobra
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 24. oktobra do 12 časova (e-poštom)
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 26. oktobra do 12 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 26. oktobra do 14 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 27. oktobra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 27. oktobra u 18 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA DRUGI UPISNI ROK

Upis kandidata će se obaviti 29. oktobra prema rasporedu koji će biti objavljen na ovoj stranici najkasnije 28. oktobra.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

PRIJAVA KANDIDATA

Online prijava – student se prijavljuje bez dolaska na fakultet: sva dokumenta se podnose elektronski i student dobija prijavni broj. Online prijava je otvorena od 1.9. – 8.10.2020. godine. Napomena: originalna dokumenta se donose na uvid prilikom upisa; ukoliko postoji neslaganje originalnih dokumenata sa onima koji su priloženi prilikom elektronskog prijavljivanja (falsifikati), kandidatu neće biti omogućen upis na fakultete u sastavu Univerziteta u Beogradu i biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

 • Preliminarna rang lista najkasnije 10. oktobra
 • Primedbe na preliminarnu rang listu najkasnije do 12. oktobra do 12 časova
 • Rešenje komisije po žalbama najkasnije do 14. oktobra do 12 časova
 • Žalbe na rešenje komisije se podnose dekanu najkasnije do 15. oktobra do 12 časova
 • Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije do 16. oktobra do 12 časova
 • Objavljivanje konačne rang liste najkasnije do 16. oktobra u 18 časova

Dokumenta koja se prilažu elektronski prilikom prijave:

 1. Očitana ili skenirana (obe strane) lična karta
 2. Diploma (ili uverenje) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati naknade za prijavu (sken / slika ekrana, uplatnice, izvoda ili potvrde iz banke)
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)

UPIS KANDIDATA

Upis kandidata će se obaviti prema rasporedu koji se nalazi na sledećem linku.

Dokumenta koja se prilažu prilikom upisa:

 1. Lična karta
 2. Overena kopija diplome (ili uverenja) o završenom prethodnom nivou studija
 3. Overena kopija dodatka diplomi ili uverenja o položenim ispitima
 4. Dokaz o uplati: naknade za prijavu, naknade za Centar za razvoj karijere, naknade za osiguranje studenata, a za samofinansirajuće studente i naknade za Univerzitet i prvu ratu školarine prema uputstvima koja ćete dobiti prilikom upisa.
 5. Rešenje o nostrifikaciji / potvrda da je postupak započet pri Univerziteu u Beogradu (za kandidate koji poseduju strane isprave)
 6. Izvod iz matične knjige rođenih ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Uverenje o državljanstvu ili drugi odgovarajući dokument (za strane državljane)
 8. Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm