ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Комисија за мастер и специјалистичке студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2019/20. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата у трећем уписном року и констатовала да 1 пријављени кандидат испуњава услове уписа. Ранг листа кандидата може се видети у наставку.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на МАС 2019/20 трећи рок

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса и истакнутом распореду.

Свима желимо успешно студирање.

У име Комисије за мастер и специјалистичке студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – ДАТУМИ

 • Пријава кандидата: 28. и 29. октобра.
 • Прелиминарна ранг листа: 29. октобра до 16.00 часова.
 • Жалбе на прелиминарну ранг листу: до 31. октобра, у 12.00 часова у Студентској служби ФФХ.
 • Коначна ранг листа: 31. октобра, до 16.00 часова.
 • Упис кандидата: 1. новембра и 4. новембра у Студентској служби ФФХ.


ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДАТУМИ

 • Пријаве: 15-16.10.2019.
 • Прелиминарне ранг листе: 17.10.2019.
 • Жалбе: 18.10. до 12.00 часова
 • Коначне ранг листе: 18.10.2019. до 16.00 часова (на огласној табли Студентске службе)
 • Упис: 21-23.10.2019. до 14.00 часова

УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ


РАНГ ЛИСТА

Комисија за мастер и специјалистичке студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2019/20. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата и констатовала да 41 пријављени кандидат испуњава услове уписа. Ранг листа кандидата може се видети у наставку.

Коначна ранг листа кандидата за упис на МАС 2019/2020

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса и истакнутом распореду.

Свима желимо успешно студирање.

У име Комисије за мастер и специјалистичке студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


ДАТУМИ

 • Предаја докумената и пријаве: 16.09 – 03.10. сваког радног дана од 10 до 14 часова, 04.10. до 12 часова.
 • Прелиминарна ранг листа: 04.10. до 15 часова.
 • Жалбе на ранг листу: 07.10. до 12 часова (у Студентској служби Факултета).
 • Одлуке по жалбама на ранг листу: 07.10. до 17 часова.
 • Објављивање коначне ранг листе и достављање Универзитету: 08.10. до 10 часова.
 • Упис кандидата по ранг листама: 8.10. – 11.10. од 10 до 14 часова.
 • Други уписни рок: до 24.10. у складу са динамиком коју ће прописати Универзитет.

ДОКУМЕНТА

 
 
 
SerbiaEnglish