ДРУГИ УПИСНИ  РОК

  • Други уписни рок на Мастер академске студије физичке хемије одржаће се од 15.10.2018. године до 24.10.2018. године.
  • Предаја докумената: Студентска служба Факултета за физичку хемију од 15.10. до 19.10.2018. године, од 10.00 до 14.00 часова.
  • Ранг листа се објављује 20.10.2018. године.
  • Упис према ранг листи: од 22.10. до 24.10. 2018. године, од 10.00 до 14.00 часова.
  • За упис на мастер академске студије преостало је 8 места на буџету и 20 самофинансирајућих.

Ранг листа – мастер академске студије

Сви канидати су испунили услов да се упишу на терет буџета РС


Упис кандидата – мастер


Упис на мастер академске студије ФФХ – конкурс 2018.

Упис на мастер академске студије ФФХ – општи услови конкурса 2018.

Потребна документа за упис кандидата у прву годину мастер студија

Формулар и обавештење за упис на мастер студије


ДРУГИ УПИСНИ РОК

  • Уколико на неком од студијских програма буде слободних, непопуњених места, на предлог факултета Сенат ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који треба да буде завршен до 23. октобра 2018. године.
  • Кандидати подносе пријаве на конкурс преко студентских служби факултета на којима се студијски програм изводи.
  • На студијске програме вишег нивоа (мастер, форензика) може се уписати само кандидат који је претходни ниво студија завршио закључно са 30. Септембром 2018. године.
 
 
 
SerbiaEnglish