ТРЕЋИ УПИСНИ РОК – ДАТУМИ

 • Пријава кандидата: 28. и 29. октобра.
 • Прелиминарна ранг листа: 29. октобра до 16.00 часова.
 • Жалбе на прелиминарну ранг листу: до 31. октобра, у 12.00 часова у Студентској служби ФФХ.
 • Коначна ранг листа: 31. октобра, до 16.00 часова.
 • Упис кандидата: 1. новембра и 4. новембра у Студентској служби ФФХ.


ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДАТУМИ

  • Пријаве: 15-16.10.2019.
  • Прелиминарне ранг листе: 17.10.2019.
  • Жалбе: 18.10. до 12.00 часова
  • Коначне ранг листе: 18.10.2019. до 16.00 часова (на огласној табли Студентске службе)
 • Упис: 21-23.10.2019. до 14.00 часова

УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ


РАНГ ЛИСТА

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2019/20. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата и констатовала да од 20 пријављених кандидата 18 испуњава услове уписа. Ранг листа кандидата може се видети у наставку.

Коначна ранг листа кандидата за упис на ДАС 2019/2020

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса и истакнутом распореду.

Свима желимо успешно студирање.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


  • ДАТУМИ
  • Предаја докумената и пријаве: 16.09 – 03.10. сваког радног дана од 10 до 14 часова, 04.10. до 12 часова.
  • Прелиминарна ранг листа: 04.10. до 15 часова.
  • Жалбе на ранг листу: 07.10. до 12 часова (у Студентској служби Факултета).
  • Одлуке по жалбама на ранг листу: 07.10. до 17 часова.
  • Објављивање коначне ранг листе и достављање Универзитету: 08.10. до 10 часова.
  • Упис кандидата по ранг листама: 8.10. – 11.10. од 10 до 14 часова.
 • Други уписни рок: до 24.10. у складу са динамиком коју ће прописати Универзитет.

ДОКУМЕНТА

 
 
 
SerbiaEnglish