Конкурс за упис на докторске академске студије - Факултет за физичку хемију
 

Докторске академске студије – трећи уписни рок 2017/2018.

У оквиру трећег уписног рока, пријава кандидата ће тећи у периоду од 27. 10 до 30.10. до 14ч. Коначна ранг листа ће бити објављена 30.10. до 16ч. Упис ће се одржати 31.10.2017. године.

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију


Докторске академске студије – други уписни рок 2017/2018.

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2017/18. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата и констатовала да 1 пријављен кандидат испуњава услове уписа. Ранг листа кандидата се може видети у наставку.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на ДАС-ФФХ у 2017-18, други рок

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса, закључно са 26.10.2017. године.

Свима желимо успешно студирање.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


Жалбе на прелиминарну ранг листу – 20.10. до 15ч

Коначна ранг листа – 23.10. до 15ч

Упис кандидата – од 24.10 до 26.10.

За пријаву је потребно:

  • Оверена фотокопија дипломе првог и другог степена студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид).
  • Оверена фотокопија додатка дипломе или уверења о положеним испитима (оригинал на увид).
  • Оригинал извода из матичне књиге рођених( и извод из матичне књиге држављана за кандидате који нису рођени у Србији).
  • Доказ који се односи на остварене научне радове.
  • Уплатница за пријаву 3000,00 динара.
  • Формулари (добијају се на факултету).

Документа за упис:

  • Индекс (добија се на Факултету).
  • Уплатнице (осигурање , центар за развој каријере).
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 цм.
  • За самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине.

Обавештење:

Приликом додатне провере података уочена је грешка на коначној ранг листи. Листа је коригована и може се наћи у наставку.

Коначна ранг листа кандидата за упис на ДАС-ФФХ у 2017/2018, први рок

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса, закључно са 14.10.2017. године.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти

 
 
 
SerbiaEnglish