Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta Klasična analitička hemija za studente koji su završili vežbe i sve predispitne obaveze, i ostvarili pravo na polaganje ispita:

  • Ispit se polaže pismeno, neophodan minimum za polaganje pismenog dela ispita je 51% ispitnih poena.
  • Molim da se za sva dodatna obaveštenja obratite predmetnom nastavniku na mmandic@chem.bg.ac.rs