Резултати колоквијума одржаног 17.08.2018:
KХ_цц_Резултати.
Студетни који имају између 20 и 30 поена могу изаћи на усмени у роковима Септембар 1 и 2, 2018. године.
За студентне који имају преко 30 поена, поени важе годину дана.

 

Резултати колоквијума одржаног 19.02.2018:
КХ_ц_Резултати.

Предиспитне поене за школску 2017/2018 погледајте овде.

За студенте који су слушали Квантну хемију 2017/2018 предиспитне активности носе 70 поена (15 присуство + 45 колоквијуми + 7 домаћи + 3 вежба), а усмени испит 30 поена.

Услов за излазак на усмени испит се може стећи на два начина:
1) освајањем најмање 10 поена на присуство и најмање 15 поена на колоквијумима.
2) освајањем најмање 35 поена укупно на свим предиспитниом обавезама.

За студенте који су слушали Квантну хемију школске 2016/2017 предиспитне активности носе 60 поена (15 присуство + 45 колоквијуми), а усмени испит 40 поена. Услов за излазак на усмени испит је освајање најмање 10 поена на присуство и најмање 15 поена на колоквијумима.

Резултати поправног 3. наставног колоквијума одржаног 26.01.2018:
КХ_3б_Резултати.

Резултати поправног 2. наставног колоквијума одржаног 19.01.2018:
КХ_2б_Резултати.

Резултати поправног 1. наставног колоквијума одржаног 12.01.2018:
КХ_1б_Резултати.

 

Рачунарске вежбе из Квантне хемије
Рок за слање извештаја је продужен до 21.1.2018. у поноћ.

 

Испитна питања можете видети на линку: (свака испитна цедуља има 2 питања)

Ispitna pitanja KH 2018

 

Резултати 3. наставног колоквијума одржаног 23.12.2017:
КХ_3а_Резултати.

Резултати 2. наставног колоквијума одржаног 25.11.2017:
КХ_2а_резултати.

Резултати 1. наставног колоквијума одржаног 28.10.2017:
КХ_1а_резултати.

 

Предавања:

Perturb metod

 

Домаћи задатак за 27.11.2017 (2 поена):

а) Одредити енергију анхармонијског осцилатора помоћу пертурбационе теорије другог реда за недегенерисане својствене вредности. Користити хамилтонијан са корекцијом првог реда.

б) израчунати енергију основног стања анхармонијског осцилатора користећи формулу добијену под а) ако се занемаре сва остала стања осим првог и другог ексцитованог стања.

Домаћи задатак – Борн-Опенхајмерова апроксимација (за 27.12.2017)

Извести израз за укупну Шредингерову једначину молекула применом Борн-Опенхајмерове апроксимације, користећи израз за електронски хамилтонијан, при чему се  укупна таласна функција система апроксимира једним производом електронске и језгарне таласне функције, исти поступак као у књизи, на стр. 214 и 215 (Ст. Јеросимић, Увод у квантну механику за физикохемичаре, Београд, 2014). – 2 поена

Извести израз за укупну Шредингерову једначину молекула, полазећи од дефиниције електронског Хамилтонијана, али апроксимирајући укупну таласну функцију система са два сабирка: први сабирак се састоји од производа прве електронске таласне функције и коефицијента развоја, а други од друге електронске таласне функције и њеног коефицијента развоја (коефицијенти развоја имају улогу језгарних функција). Навести могуће апроксимације да би се добило једноставније решење – 3 поена.

Студенти по избору бирају да ли ће урадити први или други задатак (укупно износи 3 поена).

 

 

 

 
 
 
SerbiaEnglish