Шеф катедре:

др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор
Е-пошта: markovich@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор
др Мирослав Кузмановић, ванредни професор
др Станка Јеросимић, доцент
др Драган Ранковић, асистент
мр Александра Ђерић, асистент
Душан Димић, асистент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

Предмети основних студија на овој катедри дају теоријска и практична знања из области спектрохемије. Она укључују феномене интеракције зрачења са супстанцијама (емисију, апсорпцију и расејавање) чијим се испитивањем долази до сазнања о структурним карактеристикама супстанција и механизму низа у физичкохемијских процеса, као и могућностима примене спектрохемијских метода у разним областима науке.

Предмети на последипломским студијама обухватају различите области спектроскопије кроз које студенти добивају дубља и детаљнија објашњења феномена која изучава ова научна дисциплина

Предмети:

Редовни предмети:

Атомска спектрохемија
Молекулска спектрохемија

Изборни предмети:

Спектри и структуре
Физичка хемија плазме
Примењена спектрохемија
Фотохемија

Предмети последипломских студија:

Теоријска спектрохемија
Атомска емисиона спектроскопија
Атомска апсорпциона спектроскопија
Електронска молекулска спектроскопија
Електронска спектроскопија кондензованих система
Вибрациона спектроскопија
Резонантне спектроскопије
Фотохемија
Карактеристике плазме и методе њеног одређивања
Хемијске реакције у плазми и плазма-технологија
Теоријска анализа процеса у плазми и моделовање
Ласерска спектроскопија

Области истраживања чланова катедре:

Проучавање процеса у изворима побуђивања и оптимизација услова побуђивања
Спектроскопија плазме
Теоријска молекулска спектроскопија
Анализа електронских спектара малих молекула
Вибрациона спектроскопија (инфрацрвена и раманска)
Електронска апсорпциона спектроскопија кондензованих система

 
 
 
SerbiaEnglish