Чланови Катедре за спектрохемију, физичку хемију плазме и квантну хемију

Шеф Катедре: редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић

Редовни професори:

професор емеритус др Миљенко Перић, редовни члан САНУ
др Јасмина Димитрић Марковић
др Љиљана Дамјановић-Василић

Ванредни професори:

др Мирослав Кузмановић
др Милена Петковић
др Станка Јеросимић

Доценти:

др Мирослав Ристић
др Михајло Етински
др Радомнир Ранковић
др Марко Даковић

Асистенти:

др Милан Милованоивић
мастер физикохемичар Душан Димић
мастер физикохемичар Марко Митић

Предмети на основним студијама и ангажовани наставници

 • Атомска спектрохемија – ванредни професор др Мирослав Кузмановић
 • Молекулска спектрохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Квантна хемија – ванредни професор Станка Јеросимић
 • Основи фотохемије – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Физичка хемија плазме – ванредни професор др Мирослав Кузмановић

Предмети на мастер и докторским академским студијама и ангажовани наставници

Maстер академске студије:

 • Спектри и структуре – ванредни професор др Станка Јеросимић
 • Примењена спектрохемија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић
 • Хемијске реакције у плазми и њихова примена – ванредни професор др Мирослав Кузмановић, доцент др Мирослав Ристић, редовни професор у пензији др Иванкa Холцлајтнер–Антуновић,
 • Физичкохемијске методе у археометрији – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професора у пензији др Иванкa Холцлајтнер –Антуновић
 • Молекулске симулације у физичкој хемији – доцент  др Михајло Етински

Докторске академске студије:

 • Спектроскопија вишеатомских молекула – академик, професор емеритус др Миљенко Пери,  доцент др Радомнир Ранковић
 • Теоријска спектроскопија – aкадемик, професор емеритус др Миљенко Перић, ванредни професор др Милена Петковић, ванредни професор др Станка Јеросимић, доцент др Михајло Етински,  доцент др Радомнир Ранковић
 • Хемија плазме – ванредни професор др Мирослав Кузмановић
 • Примењена фотохемија – редовни професор др Јасмина Димитрић Марковић
 • Масена спектрометрија – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор у пензији др Иванкa Холцлајтнер –Антуновић
 • Примена теорије група у физичкој хемији – ванредни професор Станка Јеросимић
 • Нуклеарна магнетска резонанција – редовни професор др Љиљана Дамјановић-Василић,  доцент др Марко Даковић
 
 
 
SerbiaEnglish