Шеф катедре:

др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор
Е-пошта: ivanka@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Драгомир Станисављев, редовни професор
др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
др Никола Вукелић, редовни професор
др Радмила Херцигоња, ванредни професор
др Мирослав Кузмановић, ванредни професор
др Љиљана Дамјановић, ванредни професор
др Љубиша Игњатовић, ванредни профессор
др Милена Петковић, ванредни професор
др Биљана Шљукић Паунковић, доцент
др Ивана Стојковић Симатовић, доцент
др Радомир Ранковић, доцент
др Нада Бошњаковић-Павловић, доцент
др Мирослав Ристић, доцент
др Немања Гаврилов, доцент
др Бојана Недић Васиљевић, доцент
др Маја Милојевић Ракић, доцент
др Бојан Јанковић, асистент
др Владимир Марковић, асистент
др Драган Ранковић, асистент
др Александра Ђерић, асистент
мр Александра Ракић, асистент
Александар Јовић, асистент
Милан Миловановић, асистент
Ана Станојевић, асистент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

Предмети на овој катедри дају студентима опште образовање из физичке хемије. То су пре свега уводни курсеви „Општи курс физицке хемије 1 и 2“, „Увод у лабораторијски рад“ и „Атомистика“ за студенте физичке хемије, као и курсеви физичке хемије за студенте других факултета којима је основно познавање појмова и разумевање закона физичке хемије неопходно за изучавање матичних дисциплина. Предмет „Физичкохемијска анализа“ намењен је студентима завршне године основних студија. Овој Катедри припадају и предмети мастер студија смера Физичка хемија животне средине.

Предмети:

Редовни предмети:

Општи курс физичке хемије ( I и II )
Атомистика
Физичкохемијска анализа
Увод у лабораторијски рад

Изборни предмети:

Основне студије:

Увод у физичку хемију животне средине
Хроматографија и сепарационе методе
Методика наставе
Наставна средства и школски огледи
Физичка хемија макромолекула
Физичка хемија флуида
Инструментална анализа

Редовни предмети на другим факултетима за које катедра обезбеђује наставу:

Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемичар)
Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Професор хемије)
Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемичар за животну средину)
Физичка хемија (Хемијски факултет, студ. програм Биохемичар)
Општа и физичка хемија (Биолошки факултет, студ. група молекуларна биологија и физиологија)
Физичка хемија (Изборни предмет, Биолошки факултет студ. групе Биологија, Професор хемије и биологије, Екологија и заштита животне средине)
Физичко-хемијски процеси у животној средини (Географски факултет, студ. група Геопросторне основе животне средине)

Предмети мастер студија-физичка хемија животне средине:

Физичкохемијски процеси и трансформације у животној средини
Контрола стања животне средине
Референтне методе и стандарди
Моделирање и процена утицаја на животну средину

 

 
 
 
SerbiaEnglish