Шеф катедре:

др Драгомир Станисављев, редовни професор
Е-пошта: dragisa@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Драгомир Станисављев, редовни професор
др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор
др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
др Никола Вукелић, редовни професор
др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
др Љубиша Игњатовић, ванредни профессор
др Милена Петковић, ванредни професор
др Биљана Шљукић Паунковић, доцент
др Ивана Стојковић Симатовић, доцент
др Радомир Ранковић, доцент
др Мирослав Ристић, доцент
др Немања Гаврилов, доцент
др Бојана Недић Васиљевић, доцент
др Маја Милојевић-Ракић, доцент
др Бојан Јанковић, асистент
др Драган Ранковић, асистент
др Владимир Марковић, асистент
др Милан Миловановић, асистент
др Бранислав Станковић, асистент
Ана Станојевић, асистент
Душан Димић, асистент
Ана Доброта, асистент
Марко Митић, асистент
Ђорђе Цвјетиновић, сарадник у настави
Анка Јевремовић, сарадник у настави

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

Предмети на овој катедри дају студентима опште образовање из физичке хемије, кроз уводне курсеве „Општи курс физичке хемије 1 и 2“, „Увод у лабораторијски рад“ и „Атомистика“ за студенте физичке хемије, као и основна знања из математике кроз курс „Практикум из математике за физикохемичаре“. Катедра организује и курсеве физичке хемије за студенте других факултета којима је основно познавање појмова и разумевање закона физичке хемије неопходно за изучавање матичних дисциплина. Предмети „Физичкохемијска анализа“ и „Математичке методе у физичкој хемији“ намењени су студентима завршне године основних студија физичке хемије. Овој катедри припадају и предмети мастер и докторских студија смера Физичка хемија животне средине.

Предмети:

Обавезни предмети на основним академским студијама физичке хемије

 • Општи курс физичке хемије (I и II)
 • Увод у лабораторијски рад
 • Увод у структуру материје
 • Атомистика
 • Физичкохемијска анализа
 • Математичке методе у физичкој хемији

Изборни предмети на основним академским студијама физичке хемије

 • Практикум из математике за физикохемичаре
 • Увод у физичку хемију животне средине
 • Хроматографија и сепарационе методе
 • Физичка хемија макромолекула
 • Физичка хемија флуида
 • Инструментална анализа

Предмети на другим факултетима за које катедра обезбеђује наставу

 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемија)
 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Настава хемије)
 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемија животне средине)
 • Физичка хемија (Хемијски факултет, студ. програм Биохемија)
 • Општа и физичка хемија (Биолошки факултет, студ. група Молекуларна биологија и физиологија)
 • Физичка хемија (изборни предмет, Биолошки факултет, студ. групе Биологија, Професор хемије и биологије, Екологија и заштита животне средине)

Предмети мастер академских студија физичке хемије – физичка хемија животне средине

 • Физичкохемијски процеси и трансформације у животној средини
 • Контрола стања животне средине
 • Референтне методе и стандарди
 • Моделирање и процена утицаја на животну средину

Предмети докторских академских студија физичке хемије

 • Физичка хемија животне средине – стање, утицаји и ризици
 • Физичкохемијске методе контроле животне средине
 
 
 
SerbiaEnglish