Шеф катедре:

др Никола Цвјетићанин, ванредни професор
Е-пошта: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

др Вера Дондур, редовни профессор
др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
др Никола Вукелић редовни професор
др Игор Пашти, ванредни професор
др Биљана Шљукић Паунковић, доцент
др Ивана Стојковић Симатовић, доцент
др Немања Гаврилов, доцент
др Бојана Недић Васиљевић, доцент
др Маја Милојевић Ракић, доцент
Александра Јовић, асистент
Александра Павићевић, асистент
Ана Доброта, асистент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

Хемијска термодинамика даје основна знања о узроцима одигравања хемијских реакција, енергетским ефектима реакција, о вези бројне вредности константе равнотеже и макисмалног рада који се може добити на рачун хемијске реакције. Хемијска кинетика даје основна знања о факторима који утичу на брзину одигравања хемијских реакција (концентрацији, температури), даје изразе за брзину хемијске реакције како простих реакција нултог, првог или висег реда, тако и сложених реакција, типа паралелних, сукцесивних, ланчаних, омогућује увид у везу измедју израза за брзину и механизма одигравања реакције.

Електрохемија даје основна знања о дејству електричне струје на хемијске супстанцијее, и законитостима трансформације електричне енергије у хемијску и обрнуто.

Из електрохемије се сазнаје како се из електричних величина: напона и јачине струје долази до термодинамичких и кинетичких података о посматраном хемијском систему. Такодје, стичу се сазнања о употреби електрохемијских метода за врло прецизну квантитативну анализу хемијских система.

Предмети:

Редовни предмети:

Електрохемија
Хемијска кинетика
Хемијска термодинамика

Изборни предмети:

Физичка хемија материјала
Конверзија енергије
Катализа
Примењена електрохемија
Физичка хемија чврстих електролита
Електрохемијска кинетика

Предмети последипломских студија:

Електрохемија неводених средина
Кинетика електродних процеса
Органска електрохемија
Електроаналитичка хемија
Савремене електрохемијске методе
Кинетика и термодинамика реакција на граници фаза
Хомогена и хетерогена катализа
Кинетика реакција у чврстом стању
Анализа реакционих интермедијера
Физичка хемија савремених материјала
Материјали у конверзији енергије
Дисперзиона стања и процеси консолидације

 
 
 
SerbiaEnglish