Ивана Радосављевић Еванс


РАДОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА: 80

ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА: 1646

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА МЕЂУНАРОДНИМ СКУПОВИМА: > 100

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.dur.ac.uk/chemistry/research/academic-groups/i.r.evans/


РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВНО-НАУЧНЕ ОБЛАСТИ

др Ивана Радосављевић Еванс oд 1999. године ради на Департману за хемију Durham Универзитета, најпре као истраживач пост-докторант, а од 2005. године има независну академску позицију. Тренутно је Reader (ванредни професор вишег степена у британском систему). У периоду од 6,5 месеци током 2015. године била је гостујући истраживач у Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO).

Др Ивана Радосављевић Еванс је бивши потпредседник (2008-2011) и председник (2011-2014) групе за физичку кристалографију Британског кристалографског удружења (British Crystallographic Association) и групе за физику кондензованог стања британског Института за физику (Institute of Physics). Тренутно је члан руководства Одељења за хемију материјала британског Краљевског хемијског друштва (Royal Society of Chemistry Materials Chemistry Division Council, 2016-), и међународне радне групе која саветује британску владу у вези са улагањима у неутронска истраживачка постројења (2016-2017).

Научно-истраживачки рад др Иване Радосављевић Еванс је у области физичке хемије чврстог стања, са посебним нагласком на истраживања релација између састава, структуре и својстава функционалних материјала. Истраживачки пројекти обухватају дизајн и синтезу материјала, њихову структурну карактеризацију, одређивање релевантних физичких својстава и моделирање функционалног понашања методама рачунарске хемије.

У свом досадашњем научно-истраживачком раду др Ивана Радосављевић Еванс је објавила 80 научних радова у међународним научним часописима. У последњих 10 година, у оквиру њене истраживачке групе радило је 3 постдокторанта, 8 студената докторских студија, 2 гостујућа истраживача – студента докторских студија, 18 мастер студената, 8 студената основних студија у току летње истраживачке праксе, и 2 инострана истраживача. Др Ивана Радосављевић Еванс је била ментор у изради 8 докторских дисертација, учествовала је у комисијама за 8 доктората као интерни испитивач на Durham Универзитету, за 6 доктората као екстерни испитивач на универзитетима у Британији, као и за 2 доктората на универзитетима у Аустралији.

Др Ивана Радосављевић Еванс је руководилац истраживачке групације за функционалне молекуле и материјале (Functional Molecules and Materials Research grouping) на Департману за хемију Durham Универзитета и руководилац истраживачког одељка за материјале за генерацију, конверзију и складиштење енергује (Energy Materials Research Cluster) у Durham Energy Institute.

Др Ивана Радосављевић Еванс има квалификацију Post Graduate Certificate in Teaching стечену на Durham Универзитету (2009. године) и члан је удружења квалификованих наставника у високо-школском систему (Higher Education Academy). добитник награде Durham Универзитета за изузетност у учењу и настави 2014. године. Тренутна задужења у настави на Департману за хемију Durham Универзитета укључују следеће:

  • Предавања на 5 предмета на основним студијама: Увод у хемију чврстог стања (1. година), Структурна карактеризација чврстих материјала (3. година), Неоргански материјали – електронска својства (3. година).
  • Предавања на докторским студијама: Неогрански функционални материјали.
  • Настава у малим групама (4-5 студената): Неорганска хемија (1. и  2. година)
  • Лабораторијске вежбе: Неорганска хемија (1. година)
  • Семинарски радови: Изабране истраживачке теме из области хемије материјала (3. година)
  • Мастер (MChem) пројекти (4. година)

Др Ивана Радосављевић Еванс је аутор наставних материјала (скрипти и електронских ресурса) које се званично користе у настави на свим предметима које предаје, колекција задатака који се користе у оквиру ових предмета на рачунским вежбама и радионицама, као и аутор једне лабораторијске вежбе и једног мини-пројекта на 1. години студија. Она је ко-аутор формата за семинарске радове који се користи од 2010. године, и ко-аутор критеријума и упутстава за оцењивање практичног рада у оквиру мастер пројеката.

2017. године, др Ивана Радосављевић Еванс је именована за екстерног испитивача за  неорганску хемију на Департману за хемију на University of Birmingham (2018-2021).

Поред наставе на Durham Универзитету, др Ивана Радосављевић Еванс је од 2004. године организатор и предавач на реномираној интернационалној школи дифракције праха (Durham Powder Diffraction & Rietveld Refinement School), која се одржава сваке две године под покровитељством International Union of Crystallography и привлачи полазнике са свих континената. У периоду од 2001. до 2005. године била је тутор и предавач на интернационалној школи структурне анализе дифракцијом монокристала. 2015. године била је предавач по позиву на Аустралијској школи дифракције праха, коју су организовали ANSTO и Australian Synchrotron.