Nastavno i istraživačko osoblje na FFH (po azbučnom redosledu):


Akedemici

 • dr Slavko Mentus, redovni član SANU i redovni profesor u penziji
 • dr Miljenko N. Perić, redovni član SANU i profesor emeritus

Profesori emeritusi

 • dr Miljenko N. Perić, redovni član SANU i profesor emeritus
 • dr Ljiljana Z. Kolar-Anić, profesor emeritus

Profesori koji su predavali na FFH

 • dr Borivoj Adnađević
 • dr Nikola S. Vukelić
 • dr Slobodan R. Anić, vanredni profesor
 • dr Jelisaveta Baranac, redovni profesor
 • dr Goran Bačić, redovni profesor
 • dr Dragan Veselinović, redovni profesor
 • dr Vladimir Vukanović, redovni profesor
 • dr Vidosava Georgijević, docent
 • dr Vera Dondur, redovni profesor
 • dr Natalija Ikonomov, vanredni profesor
 • dr Milorad Jeremić, redovni profesor
 • dr Ankica Jovanović, redovni profesor
 • dr Ružica Konjević, vanredni profesor
 • dr Ljiljana Z. Kolar-Anić, redovni profesor i profesor emeritus
 • dr Slavko Mentus, redovni član SANU, redovni profesor
 • dr Šćepan Miljanić, redovni profesor
 • dr Dragica Minić, redovni profesor i naučni savetnik
 • dr Ubavka Mioč, redovni profesor
 • dr Nadežda Petranović, redovni profesor
 • dr Jelena Radić-Perić, redovni profesor
 • dr Slobodan Ribnikar, akademik, redovni profesor
 • dr Desanka Sužnjević, docent
 • dr Tatjana Ćeranić, docent
 • dr Radmila Hercigonja, vanredni profesor
 • dr Ivanka Holclajtner-Antunović, redovni profesor

Gostujući profesori

 • dr Vladana Vukojević, vanredni profesor
 • dr Ivana Radosavljević Evans, vanredni profesor

Redovni profesori

 • dr Ljiljana Damjanović-Vasilić
 • dr Jasmina Dimitrić-Marković
 • dr Ljubiša Ignjatović
 • dr Stanka Jerosimić
 • dr Miroslav Kuzmanović
 • dr Miloš Mojović
 • dr Igor Pašti
 • dr Milena Petković
 • dr Dragomir Stanisavljev
 • dr Gordana Ćirić-Marjanović
 • dr Nikola Cvjetićanin

Vanredni profesori

 • dr Marko Daković
 • dr Mihajlo Etinski
 • dr Ana Popović-Bijelić
 • dr Ivana Stojković Simatović
 • dr Biljana Šljukić Paunković

Docenti

 • dr Nemanja Gavrilov
 • dr Ana Dobrota
 • dr Dušan Dimić
 • dr Maja Milojević-Rakić
 • dr Bojana Nedić Vasiljević
 • dr Radomir Ranković
 • dr Miroslav Ristić
 • dr Ana Stanojević

Sradnici FFH

 • dr Katarina Anđelković, redovni profesor
 • dr Božidar Banović, redovni profesor
 • Isidora Bačić, nastavnik stranih jezika
 • dr Rastko Vasilić, vanredni profesor
 • dr Sanja Vranješ-Đurić, naučni savetnik
 • dr Srđan Vukmirović, vanredni profesor
 • dr Sava Galijaš, docent
 • dr Ivan Dimitrijević, docent
 • dr Snežana Dragović, naučni savetnik
 • dr Zorica Dražić, docent
 • dr Adrijana Žekić, vanredni profesor
 • dr Zorana Ferjančić, vanredni profesor
 • dr Milovan Ivanović, vanredni profesor
 • dr Aleksandra Ilić, docent
 • dr Dušan Keckarević, docent
 • dr Ana Kovačević, vanredni profesor
 • dr Boris Kordić, redovni profesor
 • dr Ilija Marić, vanredni profesor
 • dr Mladen Milošević, vanredni profesor
 • dr Vladimir Miljković, docent
 • dr Maja Natić, vanredni profesor
 • dr Goran Poparić,  redovni profesor
 • dr Dušan Popović, vanredni profesor
 • dr Mirjana Sarvan, docent
 • dr Oliver Stojković, redovni profesor
 • dr Božidar Čobeljić, docent
 • dr Željko Čupić, naučni savetnik
 • dr Tijana Šukilović, docent

Asistenti

 • Ana Vesković
 • Ana Dobrota
 • Anka Jevremović
 • Aleksandar Jovanović
 • Branislav Milovanović
 • dr Milan Milovanović
 • Marko Mitić
 • dr Aleksandra Pavićević
 • dr Aleksandra Rakić
 • dr Dragan Ranković
 • Branislav Stanković
 • Đorđe Cvjetinović

Istraživači zaposleni na FFH preko projekata MPNTR

 • Itana Nuša Bubanja
 • Milica Vasić
 • Milica Vujković
 • Jelena Jovanović
 • Jelena Maksimović
 • Srđan Marković
 • Stevan Maćešić
 • Jadranka Milikić
 • Jana Mišurović
 • Đura Nakarada
 • Kristina Stevanović
 • Srna Stojanović
 • Igor Petrušić

Samostalni i tehnički saradnici

 • dr Danica Bajuk-Bogdanović
 • Marko Brašnjević
 • Dejan Vučković
 • Vuk Jovanović
 • dr Zoran Nedić
 • Nevenka Popović
 • Ana Tufegdžić