Полагање испита из Електрохемије у школској 2019/20. години

Распоред полагања: септембар 2

Испит из Електрохемије ће се полагати усмено (у терминима који ће бити дефинисани у распореду испита), уз могућност полагања из два дела: први део (једно испитно питање) и други део (два испитна питања).
Први део испита обухватаће испитна питања 1-19 са списка питања датог ниже на овој страни.
Други део испита обухватаће испитна питања 20-59 са списка питања датог ниже на овој страни.
Студенти који то буду желели могу полагати оба дела у једном термину.

Након положеног првог дела испита, други део испита не мора се полагати у наредном испитном року, већ у било ком од преосталих рокова. У случају да студент не положи други део испита, први део остаје важећи.

Студенти који су полагали наставни колоквијум у школској 2019/20. години могу усмено поправити оцену са колоквијума, при чему ће се важити бољи резултат.


Предавања


Опште информације

Распоред обавеза на предмету Електрохемија у школској 2019/20. години

Додатне информације о току курса у школској 2019/20. години

Програм колоквијума 

Испитна питања


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2019/20)

Предметни наставник:
др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Ана Доброта, доцент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

  • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
  • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).