Резултати колоквијума одржаног 20. априла

Распоред студената по вежбама за период 23-25. априла: Г1, Г2, Г3 и Г4.

Због првомајских празника вежбе се неће одржавати у следећим терминима:
Г1 и Г4 – понедељак, 30. април, Г2 – уторак, 1. мај, Г3 – среда, 2. мај.

Молимо студенте који желе да полажу III колоквијум за вежбе 27. априла да се за исти пријаве овде.

Испитна питања

Упутства за вежбе за 3. колоквијум:
рН-метријска титрација
Одређивање средњег јонског коефицијента активности и средње активности електролита из мерења ЕМС

Упутства за вежбе за 2. колоквијум:
Oдређивање транспортних бројева јаких електролита методом покретне границе
Одређивање моларне проводљиивости при бесконачном разблажењу и константе дисоцијације слабог електролита
Кондуктометријска титрација


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2017/18)

Предметни наставник:
Др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
Др Немања Гаврилов, доцент (лаб. 358, е-mail: gavrilov@ffh.bg.ac.rs)
Др Ана Доброта, асистент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Др Бојан Јанковић (лаб. 376, е-mail: bojanjan@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник: Др Александра Ракић (лаб. 275)
Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Предиспитне активности (Календар – коригован)
3. колоквијум – полагање и израда вежби – 3 термина, 20.4. – 4.5.2018.
4. колоквијум – полагање и израда вежби – 3 термина, 11.5. – 25.5.2018.
Практични део испита – полагање – 2 термина, 28.5. – 6.6.2018.

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)
Укупно недеља за израду вежби: 12
Укупно недеља за полагање колоквијума: 12 (4 × 3)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

  • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 31.3.2018. (субота), 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
  • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).

 

ИСПИТ
Предрок 8.6.2018. године (петак), 10 ч, лаб. 268.
Термини испита у школској 2017/18. (редовни рокови):
Јун 23.6.2018. 10 ч, лаб. 268
Јул 13.7.2018. 10 ч, лаб. 268.
Септембар 1 22.8.2018. 10 ч, лаб. 268.
Септембар 2 13.9.2018. 10 ч, лаб. 268.

 
 
 
SerbiaEnglish