У периоду 29. априла – 1. маја неће се одржавати експерименталне вежбе из Електрохемије.

Колоквијум заказан за 3. мај помера се на 7. мај (уторак), у 9 ч, у лаб. 268. Пријава за полагање 3. колоквијума 7. маја

Резултати колоквијума одржаног 25. априла

Обавештење о додатним терминима за полагање колоквијума за вежбе – Свим студентима се одобравају укупно два додатна термина за полагање колоквијума за вежбе: један додатни термин за полагање 1. или 2. колоквијума, и један додатни термин за полагање 3. или 4. колоквијума.


Упутства за вежбе за трећи колоквијум:

1. pH-метријска титрација

2. Одређивање средњег јонског коефицијента активности и средње активности електролита из мерења ЕМС


Упутства за вежбе за други колоквијум:

1. Транспортни бројеви – метода покретне границе

2. Моларна проводљивост при бесконачном разблажењу и константа дисоцијације слабог електролита

3. Кондуктометријска титрација


Упутства за вежбе за први колоквијум:

1. Бакарни кулометар

2. Кулометријска титрација


Календар наставе и обавеза из Електрохемије

Програм колоквијума 

Испитна питања


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2018/19)

Предметни наставник:
др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Ана Доброта, асистент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)
Укупно недеља за израду вежби: 12
Укупно недеља за полагање колоквијума: 12 (4 × 3)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

  • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 31.3.2018. (субота), 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
  • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).
 
 
 
SerbiaEnglish