Резултате практичног дела испита заједно са поенима са свих предиспитних обавеза можете погледати овде.

Испитна питања


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2017/18)

Предметни наставник:
др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Немања Гаврилов, доцент (лаб. 358, е-mail: gavrilov@ffh.bg.ac.rs)
др Ана Доброта, асистент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
др Бојан Јанковић (лаб. 376, е-mail: bojanjan@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник: др Александра Ракић (лаб. 275)
Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)
Укупно недеља за израду вежби: 12
Укупно недеља за полагање колоквијума: 12 (4 × 3)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

  • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 31.3.2018. (субота), 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
  • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).

 

ИСПИТ
Предрок 6.6.2018. године (среда), 10 ч, лаб. 268.
Термини испита у школској 2017/18. (редовни рокови):
Јун 23.6.2018. 10 ч, лаб. 268
Јул 13.7.2018. 10 ч, лаб. 268.
Септембар 1 22.8.2018. 10 ч, лаб. 268.
Септембар 2 13.9.2018. 10 ч, лаб. 268.

 
 
 
SerbiaEnglish