Додатно упуство и пример за Тафелову анализу

Све извештаје за вежбу Тафелова анализа је потребно кориговати (самостално!) у складу са овим примером (и првобитним упутством) и поново предати.

Резултати теста ТОК5

На термине вежби 3-5. јуна понети индексе ради уписа поена са предиспитних обавеза.

Резултати практичног дела испита

Додатни термин за полагање 4. колоквијума: 3. јун, 12 ч, лаб. 268.

Резултати колоквијума одржаног 30. маја

Податке за вежбу Тафелова анализа можете преузети овде, а упутство овде. Сређен извештај за ову вежбу потребно је предати у термину вежби одговарајуће групе, у периоду 3-5. јуна.

Резултати теста ТОК4 – кориговано

Календар наставе и обавеза из Електрохемије – коригован – коригован


Програм колоквијума 

Испитна питања


ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (шк. год. 2018/19)

Предметни наставник:
др Игор Пашти, ванредни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Ана Доброта, асистент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби
Надокнада вежби – договор са наставником и асистентима

Укупно вежби: 8 (време проведено у лабораторији ≈ 16 сати)
Укупно недеља за израду вежби: 12
Укупно недеља за полагање колоквијума: 12 (4 × 3)

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични рад (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

  • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 31.3.2018. (субота), 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
  • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).
 
 
 
SerbiaEnglish