Владана Вукојевић


РАДОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА: 46

РАДОВИ САОПШТЕНИ НА МЕЂУНАРОДНИМ СКУПОВИМА: 40

РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВНО-НАУЧНЕ ОБЛАСТИ

Др Владана Вукојевић је универзитетску каријеру започету на H.C.Orsted Institutet , Универзитет у Копенхагену , Данска (1990-1992) развила на мати ч ном Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду (1992-2005). Поред тога била је сарадник Фармацеутског факултета Универзитета у Београду , где је учествовала у извођењу наставе из предмета физичка хемија и инструменталне методе (1992-1999). Тренутно је ванредни професор биохемије на медицинском универзитету Каролинска Институтет ( Штокхолм , Шведска ).

Научни рад др Вукојевић односи се на проучавање кинетике и динамике биохемијских реакција у живим ћелијама у циљу бољег разумевања молекуларних основа сложених биолошких процеса на нивоу организма . Последњих година , научна активност др Вукојевић посвећена је развоју и примени флуоресцентне корелационе спектроскопије како би се омогућило мерење концентрације и коефицијената дифузије протеина , као и константи брзина протеин – протеин и протеин – ДНК реакција у живим ћелијама . Радови др Вукојевић објављени су у водећим часописима из области физичке хемије , биофизике и биохемије .

Др Вукојевић је тренутно коментор у изради 1 докторског рада на Каролинска Институту и руководила је израду 2 магистарска рада . На Факултету за физичку хемију је учествовала у изради 1 докторског рада , руководила је израду 1 магистарског рада и учествовала у изради 7 дипломских радова . Коаутор је једне монографије и универзитетског уџбеника :

1. Љиљана Колар – Анић , Слободан Анић , Владана Вукојевић . Динамика нелинеарних процеса – Од монотоне до осцилаторне еволуције . Факултет за физичку хемију , Универзитет у Београду , Београд 2004. 240 страна .

2. Љиљана Колар – Анић , Жељко Чупић , Владана Вукојевић , Слободан Анић . Динамика нелинеарних процеса . Факултет за физичку хемију , Универзитет у Београду , Београд 2011. 400 страна .

ЦИТИРАНОСТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА: 476

НАПОМЕНА

На Каролинска Институту , др Владана Вукојевић је увела нови предмет „Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in Biomedical Research“. Под покровитељством програма „Brain Gain Plus“, World University Service (WUS) Аустрија , део наставе из овог предмета одржала је и на Факултету за физичку хемију , 6-10. јуна 2011. године , где су слушаоци били са Факултета за физичку хемију , Института за физику , Фармацеутског факултета , Медицинског факултета и Биолошког факултета .

ИНТЕРНЕТ СТРАНА: http://cmm.ki.se/en/AD-Users/Vladana-Vukojevic/