Наставник: др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор

Асистенти: др Александра Павићевић

мастер-физикохемичар Ана Весковић

Број ЕСПБ: 7

Статус предмета: Обавезни

Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године. За полагање испита потребно је положити све испите из прве и друге студијске године.


Садржај предмета:

Теоријска настава 

Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе. Улога и значај воде за живе системе. Улога и значај електролита. Аминокиселине – структура и функција; пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација; ензими, алостерна регулација. Методе за одређивање структуре протеина – ЦД, МС, НМР, рентгено-структурна анализа. Угљени хидрати – структура и функција. Нуклеинске киселине – структура и функција. Липиди – структура и функција; липиди у воденом раствору. Мембране – састав и структура; транспорт и енергетика. Методе за испитивање мембрана: ЕПР спинско обележавање, ДЛС.

Практична настава

Програм и распоред вежби из Биофизичке хемије 1 за 2019/2020. школску годину

Расподела студената по групама за вежбе

Упутство за вежбу „Пречишћавање албумина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације албумина у финалном узорку“

Образац и упутства за писање извештаја

Колоквијуми

Програм и термини колоквијума за вежбе из Биофизичке хемије 1 за 2019/2020. школску годину

Резултати колоквијума

Први колоквијум, 9.10.2019.

Први колоквијум, 16.10.2019.


Литература:

  • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Биолошки факултет, Београд, 2010.
  • Biochemistry, R.H.Garrett and C.M.Grisham, Saunders College Publ. 1999.
  • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Факултет за физичку хемију, 2017.
  • Principles of Physical Biochemistry, K.E. vanHolde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
  • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co. 1980.

Оцењивање:

Доласци на предавања 5 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 35
Колоквијуми 30    

Предавања:

    1. План и програм предмета

    1б. Увод

    2. Аминокиселине

    3. Протеини – примарна и секундарна структура

    3б. Циркуларни дихроизам


 
 
 
SerbiaEnglish