Наставник: др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор

Асистенти: др Александра Павићевић

мастер-физикохемичар Ана Весковић

Број ЕСПБ: 7

Статус предмета: Обавезни

Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године. За полагање испита потребно је положити све испите из прве и друге студијске године.


Садржај предмета:

Теоријска настава 

Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе. Улога и значај воде за живе системе. Улога и значај електролита. Аминокиселине – структура и функција; пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација; ензими, алостерна регулација. Методе за одређивање структуре протеина – ЦД, МС, НМР, рентгено-структурна анализа. Угљени хидрати – структура и функција. Нуклеинске киселине – структура и функција. Липиди – структура и функција; липиди у воденом раствору. Мембране – састав и структура; транспорт и енергетика. Методе за испитивање мембрана: ЕПР спинско обележавање, ДЛС.

Практична настава

Упутство за вежбу “Пречишћавање албумина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације албумина у финалном узорку”

Образац и упутства за писање извештаја


Колоквијуми

Програм и термини колоквијума за вежбе из Биофизичке хемије 1 за 2019/2020. школску годину

Резултати колоквијума

Први колоквијум, 9.10.2019.                      Други колоквијум, 30.10.2019.

Први колоквијум, 16.10.2019.                    Други колоквијум, 6.11.2019.

Први колоквијум, 23.10.2019.                    Други колоквијум, 13.11.2019.

Први колоквијум, 30.10.2019.                    Други колоквијум, 20.11.2019.

Први колоквијум, 6.11.2019.                      Други колоквијум, 27.11.2019. 

                                                                       Други колоквијум, 4.12.2019.


Литература:

  • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Биолошки факултет, Београд, 2010.
  • Biochemistry, R.H.Garrett and C.M.Grisham, Saunders College Publ. 1999.
  • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Факултет за физичку хемију, 2017.
  • Principles of Physical Biochemistry, K.E. vanHolde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
  • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co. 1980.

Оцењивање:

Доласци на предавања 5 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 35
Колоквијуми 30    

3.7.2020. Важно: Распоред студената по групама за усмени испит из БФХ1, који ће се одржати 7.7.2020. у лаб. 276

12.6.2020. Важно обавештење: Распоред студената по групама за усмени испит из БФХ1, који ће се одржати 16.6.2020. у лаб. 276, можете наћи у следећем фајлу.

Важно обавештење: Испит из предмета Биофизичка хемија 1 се као и до сада полаже из два дела – писменог и усменог, при чему ће, због ванредне ситуације, писмени испит важити не само два рока (рок у којем је положен и наредни рок), већ у сваком наредном року до краја академске школске 2019/2020. године.

Поени остварени на предиспитним обавезама у току школске 2019/2020. године

Резултати писменог испита оджаног 15.1.2020.

Резултати писменог испита оджаног 4.2.2020.

Резултати писменог испита одржаног 8.6.2020.

Резултати писменог испита одржаног 29.6.2020.

 


Предавања:

    1. План и програм предмета

    1б. Увод

    2. Аминокиселине

    3. Протеини – примарна и секундарна структура

    3б. Циркуларни дихроизам

    4. Протеини – терцијарна и кватернарна структура

    5. Ензими

   6. Алостерна регулација. Хемоглобин.

   7. Вода – улога и значај за живе системе

   8. Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе 

   9. Нуклеинске киселине

  10. Нуклеотидни коензими

  11. Центрифугирање, хроматографија, електрофореза, диференцијална скенирајућа калориметрија 

  12. Липиди

  13. Мембране

  14. Oдређивање структуре протеина  


Испитна питања:

Испитна питања за школску 2019/2020. годину