Наставник: др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор

Асистенти: др Александра Павићевић

мастер-физикохемичар Ана Весковић

Број ЕСПБ: 7

Статус предмета: Обавезни

Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године. За полагање испита потребно је положити све испите из прве и друге студијске године.


Садржај предмета:

Теоријска настава 

Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе. Улога и значај воде за живе системе. Улога и значај електролита. Аминокиселине – структура и функција; пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација; ензими, алостерна регулација. Методе за одређивање структуре протеина – ЦД, МС, НМР, рентгено-структурна анализа. Угљени хидрати – структура и функција. Нуклеинске киселине – структура и функција. Липиди – структура и функција; липиди у воденом раствору. Мембране – састав и структура; транспорт и енергетика. Методе за испитивање мембрана: ЕПР спинско обележавање, ДЛС.

Практична настава

Програм и распоред вежби из Биофизичке хемије 1 за 2018/2019. школску годину – финални распоред (допуњено 28.11.2018)

Упутство за вежбу која ће бити рађена 4.12.-20.12.2018. – „Пречишћавање албумина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације албумина у финалном узорку“

Расподела студената по групама за вежбе 

Образац и упутства за писање извештаја

Колоквијуми

Програм и термини колоквијума за вежбе из Биофизичке хемије 1 за 2018/2019. школску годину

Резултати колоквијума

Први колоквијум, 24.10.2018. Други колоквијум, 21.11.2018.
Први колоквијум, 31.10.2018. Други колоквијум, 5.12.2018.
Први колоквијум, 7.11.2018. Други колоквијум, 12.12.2018.
Први колоквијум, 14.11.2018. Други колоквијум, 19.12.2018.
Први колоквијум, 21.11.2018.  

Литература:

 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Биолошки факултет, Београд, 2010.
 • Biochemistry, R.H.Garrett and C.M.Grisham, Saunders College Publ. 1999.
 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Факултет за физичку хемију, 2017.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. vanHolde, W.C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H. Freeman&Co. 1980.

Оцењивање:

Доласци на предавања 5 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 35
Колоквијуми 30    

Поени остварени на предиспитним обавезама у току школске 2018/2019. године – додати поени са вежби

Резултати писменог испита одржаног 28.1.2019.

Резултати писменог испита одржаног 11.2.2019.


Испитна питања:

Испитна питања за школску 2018/2019. годину


Предавања:

 1. План и програм предмета
 2. Уводно предавање
 3. Аминокиселине
 4. Протеини – примарна и секундарна структура
 5. Протеини – терицијарна и кватернарна структура
 6. Ензими
 7. Алостерна регулација. Хемоглобин.
 8. Нуклеинске киселине. Нуклеотидни коензими.
 9. Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе
 10. Вода – улога и значај за живе системе
 11. Центрифугирање, хроматографија, електрофореза, диференцијална скенирајућа калориметрија
 12. Основе ЕПР спектроскопије
 13. Липиди
 14. Мембране
 15. Утицај холестерола на дифузију липида
 16. Одређивање структуре протеина
 17. Циркуларни дихроизам

 

 
 
 
SerbiaEnglish