Наставник: др Ана Поповић-Бијелић, ванредни професор

Асистенти: др Александра Павићевић

мастер-физикохемичар Ана Весковић

Број ЕСПБ: 7

Статус предмета: Обавезни

Услов: За упис предмета потребно је положити све испите из прве студијске године и уписати све неположене предмете из друге и треће студијске године. За полагање испита потребно је положити све испите из прве и друге студијске године.


Садржај предмета:

Теоријска настава 

Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе. Улога и значај воде за живе системе. Улога и значај електролита. Аминокиселине – структура и функција; пептидна веза. Протеини – нивои организације, слагање протеина, денатурација; ензими, алостерна регулација. Методе за одређивање структуре протеина – ЦД, МС, НМР, рентгено-структурна анализа. Угљени хидрати – структура и функција. Нуклеинске киселине – структура и функција. Липиди – структура и функција; липиди у воденом раствору. Мембране – састав и структура; транспорт и енергетика. Методе за испитивање мембрана: ЕПР спинско обележавање, ДЛС.

Практична настава

Програм и распоред вежби из Биофизичке хемије 1 за 2018/2019. школску годину – финални распоред (допуњено 28.11.2018)

Упутство за вежбу која ће бити рађена 4.12.-20.12.2018. – „Пречишћавање албумина гел филтрацијом и спектрофотометријско одређивање концентрације албумина у финалном узорку“

Расподела студената по групама за вежбе 

Образац и упутства за писање извештаја

Колоквијуми

Програм и термини колоквијума за вежбе из Биофизичке хемије 1 за 2018/2019. школску годину

Резултати колоквијума

Први колоквијум, 24.10.2018. Други колоквијум, 21.11.2018.
Први колоквијум, 31.10.2018. Други колоквијум, 5.12.2018.
Први колоквијум, 7.11.2018. Други колоквијум, 12.12.2018.
Први колоквијум, 14.11.2018.  
Први колоквијум, 21.11.2018.  

Литература:

 • Динамичка биохемија, Љ. Тописировић, Ђ. Фира, Ј. Лозо, Биолошки факултет, Београд, 2010.
 • Biochemistry, R.H.Garrett and C.M.Grisham, Saunders College Publ. 1999.
 • Практикум из биофизичке хемије, А. Поповић-Бијелић, М. Мојовић, Факултет за физичку хемију, 2017.
 • Principles of Physical Biochemistry, K.E. vanHolde, W. C. Johnson, P.S. Ho, Prentice Hall, 1998.
 • Biophysical Chemistry, C.R. Cantor, P.R. Schimmel, W.H.Freeman&Co. 1980.

Оцењивање:

Доласци на предавања 5 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 35
Колоквијуми 30    

Предавања:

 1. План и програм предмета
 2. Уводно предавање
 3. Аминокиселине
 4. Протеини – примарна и секундарна структура
 5. Протеини – терицијарна и кватернарна структура
 6. Ензими
 7. Алостерна регулација. Хемоглобин.
 8. Нуклеинске киселине. Нуклеотидни коензими.
 9. Типови хемијских веза и интеракција значајних за биолошке системе
 10. Вода – улога и значај за живе системе
 11. Центрифугирање, хроматографија, електрофореза, диференцијална скенирајућа калориметрија
 12. Основе ЕПР спектроскопије
 13. Липиди
 14. Мембране
 15. Утицај холестерола на дифузију липида

 
 
 
SerbiaEnglish