Za informacije o predmetu obratiti se predmetnom nastavniku dr Dušanu Keckareviću, vanrednom profesoru na duskec@bio.bg.ac.rs

Tabela predmeta