Ispit u apsolventskom roku

Ispit iz Atomistike biće održan u četvrtak 20.5. od 10 časova u FFH.
Samo studenti koji su obnovili IV godinu osnovnih studija imaju pravo da izađu na ispit.
Molim studente da se, u cilju lakše organizacije, prijave za polaganje ispita u anketi na sledećem linku, najkasnije do 17.5.

Atomistika na elearning-u

Sve detalje o aktivnostima koje se odnose na vežbe možete naći na platformi elearning na kursu Atomistika
( http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=661 ).
Šifra za pristup kursu je: demoatom21

Ovde treba da se prijave samo studenti koji su nisu završili vežbe i koji su školske 2020/2021 upisali ovaj predmet.
Studenti koji su završili vežbe u prethodnim školskim godinama biće ispisani sa kursa.

Organizacija i polaganje ispita u školskoj 2020/2021. godini

Bodovanje
Obavezno:
Eksperimentalne vežbe maks. 30 poena
Nastavni kolokvijum maks. 24 poena
Usmeni deo ispita maks. 36 poena
Pohađanje predavanja maks. 6 poena
Opciono:
Zemanov efekat (domaći) maks. 2 poena
Alfa raspad (domaći) maks. 4 poena
Ukupno maks. 102 poena

Nastavni kolokvijum polaže se preko testa:
3, 5. i 6. poglavlje udžbenika.
Usmeni deo ispita obuhvata:
Komptonov efekat
De Broljijeva jednačina, eksperimentalna potvrda
Hajzenbergov princip neodređenosti, ilustracije važenja
Potpoglavlja 8.4, 8.5 (bez 8.5.5) i 8.6 (bez 8.6.3)
Potpoglavlje 9.1, dozvoljen seminar
Potpoglavlje 9.2 (bez 9.2.5)
Potpoglavlje 10.1, dozvoljen seminar
(Poglavlja iz udžbenika Atomistika, Slobodan Macura, Jelena Radić-Perić, SL 2004)

Knjiga: “Atomistika”, Slobodan Macura i Jelena Radić-Perić

Ispit u februarskom roku (27.2.2021) – promena satnice.

Ispit umesto u 13 časova počinje u 11 časova u amfiteatru.

Molim studente da se, u cilju lakše organizacije, prijave za polaganje ispita u anketi na sledećem linku, najkasnije 24 sata pre početka ispita.


Školska 2019/2020. godina

Predispitne poene za vežbe iz Atomisitke možete pogledati ovde.

Ispitna pitanja za usmeni deo ispita pogledajte ovde.

Predavanja

 1. Prvo predavanje
 2. Drugo predavanje
 3. Treće predavanje
 4. Četvrto predavanje
 5. Peto predavanje
 6. Šesto predavanje
 7. Sedmo predavanje
 8. Osmo predavanje
 9. Materijal uz predavanje 13.04.2020.
 10. Materijal uz predavanje 15.04.2020.
 11. Materijal uz predavanje 17.04.2020.
 12. Materijal uz predavanje 20.04.2020.
 13. Materijal uz predavanje 22.04.2020.
 14. Materijal uz predavanje 27.04.2020.
 15. Materijal uz predavanje 29.04.2020. 1.deo,2.deo.
 16. Materijal uz predavanje 04.05.2020.
 17. Materijal uz predavanje 06.05.2020. 1. deo, 2. deo, 3. deo, 4. deo.
 18. Materijal uz predavanje 11.05.2020. 1. deo, 2. deo.
 19. Materijal uz predavanje 13.05.2020.Materijali: