Испити у новембарском (19.11.2020) и децембарском (17.12.2020) року

Испит у новембарском року биће одржан у четвртак 19.11.2020. од 9 часова у амфитеатру.
Полагање испита у овом термину је могуће само за студенте који су обновили 4. годину.
Студенти су у обавези да се пријаве за полагање испита у анкети на следећем линку, најкасније 24 сата пре почетка испита.
Студенти који се не пријаве у назначеном року, неће бити у могућности да полажу испит.
Оцене добијене у додатним терминима, уписују се у ФИС и у индекс у јануарском испитном року, након пријаве испита.


Предиспитне поене за вежбе из Атомиситке можете погледати овде.

Организација и полагање испита у школској 2019/2020. години

Бодовање
Обавезно:
Експерименталне вежбе макс. 30 поена
1. део испита макс. 24 поена
2. део испита макс. 36 поена
Похађање предавања макс. 6 поена
Опционо:
Земанов ефекат (домаћи) макс. 2 поена
Алфа распад (домаћи) макс. 4 поена
Укупно: макс. 102 поена

1. део испита полаже се преко теста:
3, 5. и 6. поглавље.
2. део испита полаже се усмено:
Комптонов ефекат
Де Брољијева једначина, експериментална потврда
Хајзенбергов принцип неодређености, илустрације важења
Потпоглавља 8.4, 8.5 (без 8.5.5) и 8.6 (без 8.6.3)
Потпоглавље 9.1, дозвољен семинар
Потпоглавље 9.2 (без 9.2.5)
Потпоглавље 10.1, дозвољен семинар
(Поглавља из књиге Атомистика, Слободан Мацура, Јелена Радић-Перић, СЛ 2004)

Испитна питања за други део испита погледајте овде.

Предавања

 1. Прво предавање
 2. Друго предавање
 3. Треће предавање
 4. Четврто предавање
 5. Пето предавање
 6. Шесто предавање
 7. Седмо предавање
 8. Осмо предавање
 9. Mатеријал уз предавање 13.04.2020.
 10. Mатеријал уз предавање 15.04.2020.
 11. Материјал уз предавање 17.04.2020.
 12. Материјал уз предавање 20.04.2020.
 13. Материјал уз предавање 22.04.2020.
 14. Материјал уз предавање 27.04.2020.
 15. Материјал уз предавање 29.04.2020. 1.део,2.део.
 16. Материјал уз предавање 04.05.2020.
 17. Материјал уз предавање 06.05.2020. 1. део, 2. део, 3. део, 4. део.
 18. Материјал уз предавање 11.05.2020. 1. део, 2. део.
 19. Материјал уз предавање 13.05.2020.


Атомистика на еlearning-u

Све детаље о активностима које се односе на вежбе можете наћи на платформи elearning на курсу Атомистика
( http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=661 )


На платформи elearning на курс Атомистике
( http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=661 ) треба да се пријаве само студенти који су нису завршили вежбе и који су школске 2019/2020 уписали овај предмет.
Студенти који су завршили вежбе у претходним школским годинама биће исписани са курса.


Вежбе на даљину

Молимо Вас да уколико сте у могућности, испуните следеће обавезе.

Студенти који су положили први колоквијум:
До 15.4.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:
1. За вежбе које сте радили у лабораторији: извештај базиран на лабораторијским подацима које сте добили.
2. За вежбе које нисте стигли да урадите у лабораторији: извештај базиран на подацима доступним на страници предмета.

Студенти који нису положили први колоквијум:
До 15.4.2020. у 20 часова доставити предметном асистенту:
1. Два извештаја за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета.

Студенти који су одбранили одређену вежбу не треба да шаљу извештај за ту вежбу.

Услов за прелазак на обавезе у оквиру другог вежбовног колоквијума су послати извештаји за вежбе у оквиру првог вежбовног колоквијума.

Упуства из практикума и подаци за сређивање извештаја:

Извештај треба да садржи: теоријски увод, детаљно сређене резултате са грешкама и дискусију резултата. Крајњу електронску верзију извештаја (у .docx или .pdf формату) треба послати предметном асистенту на мејл, са насловом “извештај атомистика”.

Наредна упуства и подаци за сређивање вежби биће постављени на платформи elearning на курсу Атомистика.

Књига: “Атомистика”, Слободан Мацура и Јелена Радић-Перић

На овој адреси се налази корисна страница са примерима и вежбама са Милеровим индексима.
Решења задатака са првог термина за први колоквијум можете погледати овде.

Материјали: