Душан Димић
Е-пошта: ddimic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-624
Кабинет: 352
Детаљније



Ана Доброта
Е-пошта: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-625
Кабинет: 358
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Анка Јевремовић
Е-пошта: anka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336 629
Кабинет: 363
Детаљније



др Владимир Марковић
Е-пошта: vmarkovic@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/2630-862; 011/3336-876
Кабинет: 377
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Милан Миловановић
Е-пошта: milanm@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373 (372/00)
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Марко Митић
Е-пошта: marko.mitic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373(372/00)
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Александра Павићевић
Е-пошта: aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272
Детаљније



Бранислав Станковић
Е-пошта: branislav@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-862, 011/3336-876
Кабинет: 373
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Ана Станојевић
Е-пошта: ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-862, 011/3336-876
Кабинет: 377
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Ђорђе Цвјетиновић
Е-пошта: djordje@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-796
Кабинет: 271
Детаљније

 

 
 
 
SerbiaEnglish