Ана Весковић
Е-пошта: ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-696
Кабинет: 272
Детаљније



Анка Јевремовић
Е-пошта: anka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336 629
Кабинет: 363
Детаљније



Александар Јовановић
Е-пошта: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336 625
Кабинет: 358
Детаљније



Бранислав Миловановић
Е-пошта: branislavm@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-632
Кабинет: 371
Детаљније



др Милан Миловановић
Е-пошта: milanm@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373 (372/00)
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Марко Митић
Е-пошта: marko.mitic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-799
Кабинет: 373(372/00)
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Александра Павићевић
Е-пошта: aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-796, 011/3336-696
Кабинет: 272
Детаљније



др Александра Ракић, научни сарадник, самостални сарадник
Е-пошта: saska@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-625
Кабинет: 358
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



др Драган Ранковић, научни сарадник
Е-пошта: ranko@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-694
Кабинет: 261
Детаљније

Curriculum Vitae

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



др Бранислав Станковић
Е-пошта: branislav@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-862, 011/3336-876
Кабинет: 373
Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:



Ђорђе Цвјетиновић
Е-пошта: djordje@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/2630-796
Кабинет: 271

Детаљније

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

  • Scopus
  • KoBSON
  • ResearchGate
  • Google Scholar

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: